NAWIEWNIKI
RENSON INVISIVENT AIR & COMFORT

Nowe modele nawiewników Invisivent AIR i COMFORT nawet w najwęższych wersjach są standardowo wyposażone materiał tłumiący akustycznie. Oba systemy wentylacyjne dostępne są w różnych wersjach o zróżnicowanych poziomach tłumienia w zależności od potrzeb.

Invisivent
Typ

Redukcja hałasu
w pozycji otwartej

Przepływ powietrza
Q przy 2 Pa

Przepływ powietrza
Q przy 10 Pa

AIR Light

31 (-1; -2) dB

62.0 m3/h/m

59.0 m3/h/m

AIR Basic

34 ( 0; -1) dB

62.0 m3/h/m

63.3 m3/h/m

AIR High

40 ( 0; -2) dB

43.4 m3/h/m

42.8 m3/h/m

COMFORT Basic

35 (-1; -2) dB

21.6 m3/h/m

67.7 m3/h/m

COMFORT High

39 ( 0; -2) dB

16.8 m3/h/m

44.6 m3/h/m

COMFORT Ultra

42 ( 0; -2) dB

11.8 m3/h/m

39.6 m3/h/m